எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் 'ஆயுத கிளர்ச்சி' என்ற சொற்களுக்கு பதிலாக 'உள்நாட்டு அமைதி குலைவு' என்ற சொற்கள் கொண்டு வரப்பட்டன?

1. எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் 'ஆயுத கிளர்ச்சி' என்ற சொற்களுக்கு பதிலாக 'உள்நாட்டு அமைதி குலைவு' என்ற சொற்கள் கொண்டு வரப்பட்டன?


2. எந்த உறுப்பு சேவைகளுக்கு சேவை வரி விதிக்கிறது. இருப்பினும் இதன் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டு மத்திய மற்றும் மாநிலங்கள் ஆகியவற்றால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது?


3.மத்திய அரசுக்கும் மாநிலத்திற்கும் இடையில் வருவாய்க்கு 'அதிகார பகிர்வுக்கான மாற்று திட்டம்' வழங்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்தம் எது?


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.