சார்க் வேளாண் தகவல் மையம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?


31. சார்க் வேளாண் தகவல் மையம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?

A.1985
B.1988
C.1992
D.1998

32. உலக வர்த்தக மையம் (WTC) தலைமையகம் எங்கு உள்ளது?

A. ஜெனிவா
B. லண்டன்
C. பெய்ஜிங்
D. நியூயார்க்

33. பணவீக்கத்தின் போது பயனடைபவர்கள் யார்?

A. கடன் பெற்றவர்கள்
B. கடன் வழங்கியோர்
C. கூலி மற்றும் சம்பளம் பெறுவோர்
D.அரசு

34. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பண அளிப்பில் எத்தனை வகையான அளவீடுகளை செய்கின்றது?

A.2
B.4
C.6
D.5

35. பொதுமக்கள் கையில் வைத்திருக்கும் பணம் அல்லது வங்கிகளில் உள்ள பணம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

A.ரொக்க வைப்பு விகிதம்(CDR)
B.ரொக்க இருப்பு வைப்பு விகிதம்(RDR)
C.ரொக்க இருப்பு விகிதம்(CRR)
D.சட்டப்பூர்வ நீர்மை விகிதம்(SLR)

36. "குறைந்த அளவு பண்டங்களை அதிக அளவு பணம் துரத்தும் நிலை" இது யாருடைய கூற்று?

A.மார்ஷல்
B.பிஷர்
C.கிரிகெரி
D.கோல்பர்ன்

37. சீரான கால இடைவெளியில் அமையும் பொருளாதார ஏற்ற இறக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

A.வணிக சுழற்சி
B.வியாபார வளர்ச்சி
C.தொழில் ஏற்ற இறக்கம்
D.இவை அனைத்தும்

38. வேலைவாய்ப்பினை ஏற்படுத்தாமலும் உற்பத்தி அளவுகள் குறையாமலும் பணவீக்கத்தை திருப்பும் செயல்முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

A.பணவாட்டம்
B.பணவீக்கம்
C.தேக்க வீக்கம்
D.மீள் பணவீக்கம்

39. கீழ்கண்ட எந்த சிறிய எண்ணால் 384- ஐ வகுக்கும் போது சரியான வர்க்கமாக மாறும்?

A. 5
B. 6
C. 9
D. 4

40. ஒரு அலமாரியானது 5 % தள்ளுபடி க்குப்பின் 5225 க்கு விற்கப்பட்டது. எனில் அதன் குறிப்பிட்ட விலை என்ன?

A.₹5600
B.₹5500
C.₹5000
D.₹5800

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.