யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் விளை நிலத்திற்கு வசூலிக்கப்பட்ட வரி "உத்தரங்கம்" என அழைக்கப்பட்டது.


1. யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் விளை நிலத்திற்கு வசூலிக்கப்பட்ட வரி "உத்தரங்கம்" என அழைக்கப்பட்டது.

A.பல்லவர்கள்
B.சாதவாகனர்கள்
C.சாளுக்கியர்கள
D.ராஷ்டிரகூடர்கள்

2. கீழ்க்கண்ட யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் 'பஞ்சபிரதான்'என்ற நிர்வாக அமைப்பு ஒன்று செயல்பட்டது?

A.காகதியர்கள்
B.ஹொய்சாளர்கள்
C.சாதவாகனர்கள்
D.சாளுக்கியர்கள

3. விருபாக்ஷர் கோயிலின் அடித்தள கட்டுமானத்தின் படி கட்டப்பட்ட பாபநாதர் கோயிலில்------------- முக்கிய காட்சிகள் சிற்பங்களாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன?

A. ராமாயணம்
B. மகாபாரதம்
C. பெரியபுராணம்
D. சிலப்பதிகாரம்

4. தெய்வீக ஆபரணம் என்று அழைக்கப்படும் கோவில் எது?

A.கம்பகரேஸ்வரர் கோவில்
B.ஐராவதீஸ்வரர் கோவில்
C.கேதாரீஸ்வரர் கோவில்
D.தட்சிண மேரு கோவில்

5. சீன அரசன் குப்லாய்கானுடன் நட்புறவு கொண்டிருந்த பாண்டிய மன்னன்?

A. ஸ்ரீமாறன் ஸ்ரீவல்லபன்
B. மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன்
C. மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன்
D. சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன்

6. விருபாட்சர் கோயில் யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்டது?

A.பல்லவர்கள்
B.சோழர்கள்
C.ஹொய்சாளர்கள்
D.ராஷ்டிரகூடர்கள்

7. இவருடைய பயணக்குறிப்புகள்" ரெகிலா" என்று அழைக்கப்படுகிறது?

A. இபின் பதுதா
B. அப்துல் ரசாக்
C. நிக்கலோ கோண்டி
D. பாஹியான்

8. அக்பர் அமிர்தசரசில் பொற்கோவில் கட்டுவதற்கு நிலத்தை யாருக்கு தானமாக வழங்கினார்?

A. இஸ்லாமியர்கள்
B. பிராமணர்கள்
C. சத்திரியர்கள்
D. சீக்கியர்கள்

9. ரேவதி ஒவஜா என்பவர் இக்கோவிலின் கருவறையை வடிவமைத்தார் என்று கன்னட கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது?

A.விருபாக்ஷர் கோயில்
B.ஸ்ரீரங்கம்
C.பாப நாதர் கோவில்
D.பட்டடக்கல்

10. பொருந்தாதவை கண்டறிக.

A.சாந்தி புராணம் - பொன்னா
B.நலிசம்பு - திருவிக்ரமன்
C.விக்ரமாங்க சரிதம்- கல்ஹணர்
D.ஹாளாயூதா. -கவிரஹஸ்யம்

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.