ராதா வல்லபி என்ற பக்தி பிரிவை தோற்றுவித்தவர்?

11) ராதா வல்லபி என்ற பக்தி பிரிவை தோற்றுவித்தவர்?
அ) துளசிதாசர்
ஆ)சூர்தாசர்🎋
இ)குரு ராமதாஸ்
ஈ)மீராபாய்
12) யாருடைய கிருஷ்ண பக்தி தத்துவம் "அசினியா பேதா பேதம்" எனப்படுகிறது?
அ)ஞானேஷ்வர்
ஆ)நாமதேவர்
இ)சைதன்யா🎍
ஈ)வித்யாபதி
13) யாருடைய பாடல் தொகுப்பு "தோஹுக்கள்" எனப்படுகிறது?
அ) குருநானக்
ஆ) கபீர்😍
இ)வல்லபாச்சாரியார்
ஈ)ஞானேஷ்வர்
14)புஷ்டிமார்க்கம் என்ற ஆன்மிக கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர்?
அ) கபீர்
ஆ)வல்லபாச்சாரி🎏
இ) குருநானக்
ஈ)ஞானேஷ்வர்
15) லங்கர் என்ற உணவு கூடத்தை நிறுவியவர்?
அ) கபீர்
ஆ)வல்லபாச்சாரி
இ) குருநானக்🍭
ஈ)ஞானோஷ்வர்
16) யாருடைய "கோட்பாடு மகாராட்டிர தர்மம்" எனப்பட்டது?
அ) கபீர்
ஆ)வல்லபாச்சாரி
இ) குருநானக்
ஈ)ஞானேஷ்வர்😝
17)ஜாட் இனத்தை சேர்ந்த இராமானந்தரின் சீடர் யார்?
அ)நரஹரி
ஆ)தன்னா🦋
இ)சாதனா
ஈ)சேனா
18)நியாயசுதா என்ற நூலுக்கு விளக்கவுரை எழுதியவர்?
அ)ஜெயதீர்தர்
ஆ) ராகவேந்திரர்🍭
இ)மத்தவர்
ஈ)நிம்பார்க்கர்
19) வேதாந்த சங்கிரகம் யாருடைய நூல்?
அ) ராமானுஜர்👩‍👧‍👧
ஆ)ராமானந்தர்
இ)ஜெயதீர்த்தர்
ஈ) நாதமுனி
20) யாருடைய நூல் சர்வமூலம் என்ற தலைப்பில் தொகுக்கப்பட்டது?
அ)ஜெயதீர்தர்
ஆ) ராகவேந்திரர்
இ)மத்துவர்🎆
ஈ)நிம்பார்க்கர்

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.