மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு?

81. W.D.E.ஆஷ் சுடப்பட்ட நாள் ?
அ)1911 மார்ச் 12
ஆ)1911 ஏப்ரல் 3
இ)1911 ஜுன் 17
ஈ)1911 செப்டம்பர் 15
82.சென்னை திராவிட கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?
அ)1912
ஆ)1915
இ)1944
ஈ)1949
83.1920 தேர்தலில் நீதிக்கட்சி வென்ற இடங்கள்?
அ) 93
ஆ)68
இ)63
ஈ)74
84.மதுரை தொழிலாளர் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?
அ)1912
ஆ)1916
இ1918
ஈ)1914
85.உ.வே.சா மணிமேகலை நூலை பதிப்பித்து வெளியிட்ட ஆண்டு?
அ)1889
ஆ)1892
இ)1894
ஈ)1898
86.புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் கல்லூரி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு?
அ)1814
ஆ)1816
இ)1818
ஈ)1819
87.மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு?
அ)1912
ஆ)1924
இ)1926
ஈ)1934
88.இரட்டைமலை சீனிவாசனுக்கு எப்போது திவான் பகதூர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது?
அ)1926
ஆ)1930
இ)1936
ஈ)1939
89.Women’s India Association தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு?
அ)1912
ஆ)1917
இ)1918
ஈ)1921
90.பழனி மலையில் மிக உயரமான சிகரம்?
அ)வேம்படிசோலை
ஆ)வந்தால்
இ) தொட்டபெட்டா
ஈ)முக்குருத்தி

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.