காங்கிரஸ் சமதர்ம கட்சி உருவான ஆண்டு?

61.காந்தி தண்டி கடற்கரையை அடைந்த நாள்?
அ)1930 ஏப்ரல் 4
ஆ)1930 ஏப்ரல் 5
இ)1930 ஏப்ரல் 6
ஈ) 1930 ஏப்ரல் 7
62.ஆங்கிலேயர் முதல் வனச்சட்டத்தை நிறைவேற்றிய ஆண்டு?
அ) 1865
ஆ) 1872
இ)1878
ஈ)1887
63) காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட நாள்?
அ)1931 பிப்ரவரி 24
ஆ)1931 மார்ச் 5
இ)1931 ஏப்ரல் 16
ஈ)1931 ஏப்ரல் 21
64.இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டு நடந்த நாள்?
அ) 1931 ஜுலை 9
ஆ)1931 ஆகஸ்ட் 12
இ) 1931 செப்டம்பர் 7
ஈ) 1931 அக்டோபர் 13
65.வகுப்புவாரி ஒதுக்கீடுட்டை ராம்சே மெக்டொனால்ட் அறிவித்த நாள்?
அ)1932 ஜுன் 12
ஆ)1932 ஜுலை 19
இ)1932 ஆகஸ்ட் 16
ஈ) 1932 செப்டம்பர் 15
66.கோவில் நுழைவு நாள்?
அ)1933 ஜனவரி 8
ஆ) 1933 மார்ச் 23
இ)1933 செப்டம்பர் 17
ஈ) 1933 டிசம்பர் 12
67. அகில இந்திய தொழிலாளர் மற்றும் விவசாய கட்சி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு?
அ)1925
ஆ)1927
இ)1928
ஈ)1929
68.இந்துஸ்தான் குடியரசு ராணுவம் எங்கு உருவாக்கப்பட்டது?
அ) லக்னோ
ஆ) கான்பூர்
இ) டெல்லி
ஈ) அலகாபாத்
69.பொதுவுடைமை கட்சி தடைசெய்யப்பட்ட ஆண்டு?
அ)1931
ஆ)1934
இ)1935
ஈ)1937
70) காங்கிரஸ் சமதர்ம கட்சி உருவான ஆண்டு?
அ)1931
ஆ)1934
இ)1935
ஈ)1937

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.