Friday, 5 February 2021

மாநிலப் பட்டியலில் உள்ள துறையை தேர்ந்தெடுக்கவும்?

மாநிலப் பட்டியலில் உள்ள துறையை தேர்ந்தெடுக்கவும்?

 91. இளையோர் பாராளுமன்ற திட்டமானது--------- ன் பரிந்துரையின்பேரில் தொடங்கப்பட்டது?

A.இரண்டாம் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம்
B.சந்தானம் குழு
C.நான்காவது அனைத்திந்திய கொறடாக்கள் மாநாடு😅
D.சர்க்காரியா குழு
92. பின்வரும் மசோதாக்களில் எது சரத்து 117 உடன் தொடர்புடையது?
I.பணமசோதா
II.நிதி மசோதாக்கள்(I)
III.நிதி மசோதாதாக்கள்(II)
IV.நிதி மசோதாதாக்கள்(III)
A.II
B.I II
C.II III 😀
D. மேற்கண்ட அனைத்தும்
93. மாநிலப் பட்டியலில் உள்ள துறையை தேர்ந்தெடுக்கவும்?
A.தத்தெடுப்பு
B.கல்வி
C.திருமணம்
D.பாசனம்😍
94. சட்டப்பிரிவு 120 ன் கீழ் அவைத்தலைவர் எந்த ஒரு உறுப்பினரும் கீழ்காணும் எந்த மொழியில் பேச அனுமதிக்க இயலும்?
A.மத்திய அரசின் எந்த ஒரு அலுவல்மொழியிலும்
B.ஹிந்தி
C.அவரது தாய் மொழி😍
D.ஆங்கிலம்
95.கீழ்காணும் நபர்களில் அவரது பதவிக்காக மாத வருமானம் பெற இயலாதவர் யார்?
A.குடியரசு தலைவர்
B.துணை குடியரசுத் தலைவர்😅
C.மாநில ஆளுநர்
D.இந்திய தலைமை நீதிபதி
96. கீழ்க்காணும் பகுதிகளை ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்துக. (அதிகார வரிசை)
I.சார்புச் செயலாளர்
II.உதவியாளர்கள்
III.உதவிப் பிரிவு அலுவலர்
IV.இணைச் செயலர்
V.துணைச் செயலர்
A.II III I V IV😀
B.III II I V IV
C.III II IV V I
D.II III I IV V
97. 64 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது?
A.மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினரின் தகுதி
B.அமைச்சரவை
C.குடியரசுத் துணைத் தலைவர்
D.பஞ்சாயத்து😅
98. முதலமைச்சர் குறித்து கீழ்காணும் கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடுக்க.
I.எந்த ஒரு கட்சியும் சரியான பெரும்பான்மை கிடைக்காத போது ஆளுநர் முதலமைச்சரை நியமித்து 6 மாதத்திற்குள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்தி முடிக்க கோருவார்.
II.முதலமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட நபர் மாநில சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினர் அல்லாதவர் எனில் ஒரு மாதத்திற்குள் சட்டப்பேரவை சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.
மேற்கண்டவற்றில் சரியானது எது /எவை?
A.I மட்டும்
B.II மட்டும்
C. இரண்டும்
D. இரண்டுமில்லை😀
99.அமைச்சரவைக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கு எத்தனை மக்களவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவைப்படும்? (குறைந்தபட்சம்)
A.282 உறுப்பினர்கள்
B.100 உறுப்பினர்கள்
C. 50 உறுப்பினர்கள்😄
D.150 உறுப்பினர்கள்
100. பத்திரிகைகளை தவிர்த்து விற்பனை அல்லது கொள்முதல் செய்யும் மாநிலங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் வர்த்தக மற்றும் வாணிபத்திற்கான விதிக்கப்படும் வரிகள் குறித்து குறிப்பிடும் திருத்தச்சட்டம் எது?
A.6th Amendment 1956😀
B.8th Amendment 1959
C.13th Amendment1962
D.16th Amendment1963
ஊராட்சி நிர்வாகம் முறை யாரால் முதன்முறையாக ராஜஸ்தானில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது?

ஊராட்சி நிர்வாகம் முறை யாரால் முதன்முறையாக ராஜஸ்தானில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது?

 81.மக்களவையில் சபாநாயகர் அவர்கள்----------- நாட்கள் முன் அறிவிக்கையுடன் அவையின் தீர்மானத்தின் மூலம் பதிவி விலக்கப்படலாம்?

A.1 மாதம்
B.14 நாட்கள்😃
C.6மாதம்
D.7நாட்கள்
82. தமிழ்நாட்டில் மாநில அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சமாக எவ்வளவு வரை இருக்க முடியும்?
A.15
B.30
C.34😎
D.39
83. எந்த சரத்து குறிப்பாக முதலமைச்சரின் செயல்பாட்டை குறிக்கிறது?
A.சரத்து 160
B.சரத்து 161
C.சரத்து 165
D.சரத்து 167😀
84. உள்ளாட்சியின் மத்திய குழு-----------ல் அமைக்கப்பட்டது?
A.1950
B.1954😎
C.1959
D.1993
85. இந்திய கிராமங்களை சிறிய குடியரசு என்று அழைத்தவர் யார்?
A.பி ஆர் அம்பேத்கர்
B.ரிப்பன் பிரபு
C.ராஜேந்திர பிரசாத்
D.மகாத்மா காந்தி😀
86.இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் பற்றிய சரியான வாக்கியத்தை தேர்வு செய்க.
I.அரசியல் அமைப்பானது குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கவில்லை
II.இவர் குடியரசுத் தலைவராக ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே பொறுப்பு வகிக்க முடியும்
III.குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பதவியானது பிரிட்டன் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வழியில் பின்பற்றி உருவாக்கப்பட்டது.
IV.இவரின் பதவிக் காலத்தை நிறைவு செய்யும் முன் இவரை பதவியிலிருந்து நீக்க முடியாது.
A.I II😀
B.I II III
C.I II IV
D.II III
87. எப்பொழுது மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையானது அவற்றின் இந்தி பெயர்களான லோக் சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா என்ற பெயர்களை ஏற்றுக்கொண்டது?
A.1950
B.1952
C.1954😀
D.1963
88. எவ்வளவு நாட்கள் பண மசோதாவானது மாநில சட்ட மேலவையில் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்?
A.60 நாட்கள்
B.30 நாட்கள்
C.50 நாட்கள்
D.14 நாட்கள்😍
89. ஊராட்சி நிர்வாகம் முறை யாரால் முதன்முறையாக ராஜஸ்தானில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது?
A.ராஜீவ் காந்தி
B.நரசிம்மராவ்
C.ஜவகர்லால் நேரு😎
D.இந்திரா காந்தி
90. குடியரசுத் தலைவர் அவர்களை அவரது பகுதியிலிருந்து ---------என்ற குற்றச்சாட்டின் பெயரில் பதவி விலக்க முடியும்?
A.மறுப்புரிமை அதிகாரம் பயன்படுத்தியதற்காக
B.அரசியலமைப்பை மீறியதற்காக😅
C.மசோதாவிற்கு அவரது ஒப்புதலை நிறுத்தி வைத்ததற்காக
D.தன் விருப்ப உரிமை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியமைக்காக
ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் பொழுது சென்னையில் உச்சநீதிமன்றம் எப்போது நிறுவப்பட்டது?

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் பொழுது சென்னையில் உச்சநீதிமன்றம் எப்போது நிறுவப்பட்டது?

 71. பின்வரும் திருத்தச் சட்டங்களும் எது மக்களவை இடங்களில் எண்ணிக்கையை 525 ல் இருந்து 545 ஆக அதிகரித்தது?

A.31 ஆவது திருத்த சட்டம் 1972😋
B.42 ஆவது திருத்த சட்டம் 1976
C.44 ஆவது திருத்த சட்டம் 1978
D.50 ஆவது திருத்த சட்டம் 1984
72. பின்வரும் உயர்நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்டதை கால முறைப்படி வரிசைப்படுத்துக
I. பாட்னா உயர் நீதிமன்றம்
II. கௌகாத்தி உயர் நீதிமன்றம்
III. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்றம்
IV. அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம்
A.IV,I,III,II😋
B.II,III,I,IV
C.III,II,IV,I
D.IV,III,I,II
73.தேசிய அவசர நிலையானது அதிகபட்சமாக அமலில் இருக்கும் காலம் என்ன?
A. ஆறு மாதங்கள்
B. ஒரு வருடம்
C. மூன்று மாதங்கள்
D. காலவரையின்றி😋
74.எந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் ஆனது "உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் ஆகிய இரண்டின் நீதிப்பேராணை அதிகாரமானது அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது" என தீர்ப்பளித்தது?
A. குல்தீப் நாயர் வழக்கு 2006
B. எஸ் ஆர் பொம்மை வழக்கு 1994
C. பி சம்பமூர்த்தி வழக்கு 1987
D. சந்திரகுமார் வழக்கு 1997😋
75. பின்வரும் திருத்த சட்டங்கள் எது 'சிறிய அரசியலமைப்பு' என அறியப்படுகிறது?
A.42 ஆவது திருத்த சட்டம் 1976😋
B.44 ஆவது திருத்த சட்டம் 1978
C.73 ஆவது திருத்த சட்டம் 1992
D.74 ஆவது திருத்த சட்டம் 1992
76. மாவட்ட நீதிபதி அவர்கள் ஆளுநரால் யாருடைய கலந்தாலோசனை செய்தபிறகு நியமிக்கப்படுகிறார்?
A. குடியரசுத் தலைவர்
B. மாநில அரசு
C. உயர் நீதிமன்றம்😋
D. மூத்த நீதிபதிகள் குழு
77.உயர் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதி அதிகபட்சமாக எத்தனை காலம் தற்காலிகமாக பதவி வகிக்க முடியும்?
A. ஆறு மாதம்
B. ஒரு வருடம்
C. இரண்டு வருடம்😋
D. மூன்று வருடம்
78. மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி பற்றி குறிப்பிடும் சரத்து எது?
A. சரத்து 352
B. சரத்து 356
C. சரத்து 365
D. B மற்றும் C😋
79. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் பொழுது சென்னையில் உச்சநீதிமன்றம் எப்போது நிறுவப்பட்டது?
A.1774
B.1801😋
C.1824
D.1862
80. கீழ்காணும் உயர்நீதிமன்றங்களில் எது 2000 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்படவில்லை?
A. உத்தரகண்ட் உயர் நீதிமன்றம்
B. சத்தீஸ்கர் உயர்நீதிமன்றம்
C. திரிபுரா உயர் நீதிமன்றம்😀
D. ஜார்க்கண்ட் உயர் நீதிமன்றம்
எந்த ஆணையும் அனைத்திந்திய பணிகளை (IAS,IPS,IFS) நீக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை செய்தது?

எந்த ஆணையும் அனைத்திந்திய பணிகளை (IAS,IPS,IFS) நீக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை செய்தது?

 61. இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆனது....... ன் பரிந்துரையின் பேரில் 1860 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது?

A. இந்திய அரசு சட்டம் 1857
B. சாசன சட்டம் 1853
C. முதல் சட்ட ஆணையம்😎
D மக்கலேயின் குறிப்புகள்
62.பின்வரும் வருடங்களில் எந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டது?
I.1976
II.1980
III.1988
IV.1999
A.I மட்டும்
B.I மற்றும் II
C.I,II மற்றும் III😎
D. மேற்கண்ட அனைத்தும்
63. எந்த சரத்து நிதி உதவி தேவைகளில் இருக்கின்ற மாநிலங்களுக்கு நிதி அளிக்க பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது
A. சரத்து 275😃
B. சரத்து 280
C. சரத்து 265
D. சரத்து 267
64. பின்வருவனவற்றுள் யார் ஆணையத்தின் குழுவின் உறுப்பினர் அல்ல?
A. பகலோ வெங்கட்ராமன் ராவ் ராஜமன்னார்
B. ஏ லட்சுமணசாமி
C. புஷாலா வெங்கட்ட ராஜமன்னார்😎
D. பி சந்திர ரெட்டி
65. எந்த ஆணையும் அனைத்திந்திய பணிகளை (IAS,IPS,IFS) நீக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை செய்தது?
A. வெங்கட செல்லையா குழு
B. ராஜமன்னார் ஆணையம்😋
C. சர்க்காரியா ஆணையம்
D. மண்டல ஆணையம்
66. எந்த வழக்கின் பொழுது உச்ச நீதிமன்றத்தால் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பானது மாநிலங்கள் குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் அற்ற முறையில் கலைக்கப்படுவதை தடுக்கிறது?
A. கோலக்நாத் வழக்கு 1967
B. எஸ் ஆர் பொம்மை வழக்கு 1994😎
C. கேசவானந்த பாரதி வழக்கு 1973
D. மினர்வா மில்ஸ் வழக்கு 1980
67. நிதி ஆணையம் பற்றிய தவறான வாக்கியத்தை கண்டறி.
A. இது குடியரசு தலைவரால் 6 வருடத்திற்கு ஒருமுறை அமைக்கப்படுகிறது😃
B. சரத்து 280 நிதிக்குழுவின் அமைப்பை விவரிக்கிறது
C.இது ஒரு தலைவரையும் நான்கு பிற உறுப்பினர்களையும் கொண்டிருக்கும்
D.தலைவரானவர் பொது நடவடிக்கைகளில் அனுபவம் வாய்ந்த நபராகவே இருப்பார்
68.பின்வரும் திருத்தச் சட்டங்கள் எது நில சீர்திருத்தம் மற்றும் அதிலுள்ள சட்டங்களை நீதித்துறை சீராய்விலிருந்து பாதுகாக்க 9 ஆவது அட்டவணையை சேர்ந்தது
A. பத்தாவது சீர்திருத்த சட்டம் 1961
B. முதலாவது சீர்திருத்த சட்டம் 1951😃
C. நான்காவது சீர்திருத்த சட்டம் 1955
D. ஏழாவது சீர்திருத்த சட்டம் 1956
69.நிர்வாக சீர்திருத்தம் குழு பற்றிய பின்வரும் வாக்கியங்களை கவனி
I.முதலாவது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் குழு ஆனது தொடக்கத்தில் மொரார்ஜி தேசாய் அவர்களது தலைமையிலும் பிறகு கே அனுமத்தையா தலைமையிலும் 1966 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது
II.இரண்டாவது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் குழுவானது தொடக்கத்தில் இராமச்சந்திரன் தலைமையிலும் பின்னர் வீரப்ப மௌலி தலைமையிலும் 2005 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது
மேற்கூறியவற்றை சரியானது எது?
A.I மட்டும்😂
B.II மட்டும்
C. இரண்டும்
D. இரண்டும் இல்லை
70. பின்வரும் திருத்த சட்டங்களில் எது சுதேச அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின் தனி சிறப்பு மற்றும் சலுகைகளை அகற்றியது?
A.21 ஆவது திருத்த சட்டம் 1962
B.12 ஆவது திருத்த சட்டம் 1967
C.24 ஆவது திருத்த சட்டம் 1971
D.26 ஆவது திருத்த சட்டம் 1971😀
உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி யார்?

உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி யார்?

 51. இந்திய கூட்டாட்சி அமைப்பு........ கூட்டு மாதிரியின் அடிப்படையில் ஆனது?

A. அமெரிக்கா
B. கனடா😎
C. ஐக்கிய ராஜ்யம்
D. கியூபா
52. மண்டலக் குழு பற்றிய தவறான வாக்கியத்தைக் கண்டறிக.
A. இவை சட்ட அமைப்புகள் ஆகும்
B. இவை மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் 1956 ன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது
C. மத்திய மண்டல குழுவின் தலைமையகம் புதுடில்லியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது😎
D மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அவரே மண்டல குழுவின் பொது தலைவராவார்
53. எந்த நீதிமன்றம் கூட்டாட்சி அமைப்பில் நடுவராக செயல்படுகிறது?
A. உயர் நீதிமன்றம்
B. குடும்ப நல நீதிமன்றம்
C. உச்சநீதிமன்றம்😋
D. A மற்றும் C
54. தேசிய அவசர நிலை பிரகடனம் பற்றிய தவறான வாக்கியத்தை கண்டறி.
A. இது சீன ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக 1962 ஆம் ஆண்டு முதல் முதலாக அறிவிக்கப்பட்டது
B. பாகிஸ்தானின் தாக்குதலை அடுத்து இது 1971 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்டது
C . இது உள்நாட்டு குழப்பத்தின் காரணமாக 1975 ஆம் ஆண்டு மூன்றாவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்டது
D. இது இந்திரா காந்தி படுகொலைக்குப் பிறகு 1984 ஆம் ஆண்டு நான்காவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்டது😋
55.உச்சநீதிமன்றம் பற்றிய பின்வரும் வாக்கியங்களை கவனி.
I. அரசியலமைப்பின் பகுதி V உள்ள 124 லிருந்து 147 வரையிலான சரத்துகள் உச்சநீதிமன்றம் தொடர்புடையதாகும்
II. உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பானது அதன் முந்தைய அமைப்பான கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை விட குறைவாகும்.
மேற்கூறியவற்றை சரியானது எது அல்லது எவை?
A.I மட்டும்😋
B.II மட்டும்
C. இரண்டும்
D. இரண்டும் இல்லை
56. பின்வரும் மாநிலங்களில் எது முன்பு இந்தியாவின் இணை மாநிலம் என்று அழைக்கப்பட்டது?
A. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்
B. சிக்கிம்☺️
C. தெலுங்கானா
D. தமிழ்நாடு
57. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி தகுதி பற்றிய சரியான வாக்கியத்தைக் கண்டறிக.
A. இந்திய தலைமை நீதிபதியின் கருத்துப்படி அவர் ஒரு சிறந்த நிதியியல் வல்லுனராக இருத்தல் வேண்டும்
B. இவர் ஐந்து வருடங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞராக இருந்திருக்க வேண்டும்
C.இவர் ஐந்து வருடங்களுக்கு உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக இருந்திருக்க வேண்டும்😋
D. அரசியல் அமைப்பில் நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுவதற்கு குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வயது குறிப்பிடப்படவில்லை
58. பின்வரும் சாசனங்களில் எது சென்னையில் மாநகராட்சி அமைப்பதற்கு ஆங்கிலேயே கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு அதிகாரம் அளித்தது
A.1793 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம்
B.1687 ஆம் ஆண்டு சாசன சட்டம்☺️
C.1833 ஆம் ஆண்டு சாசன சட்டம்
D.1793 ஆம் ஆண்டு சாசன சட்டம்
59.1975-1977 ஆம் ஆண்டுகளில் அவசரகால நிலையின் போது இழைக்கப்பட்ட குற்றச்செயல்களை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட ஆணையத்தின் தலைவர் யார்?
A. ரங்கநாத் மிஸ்ரா
B. லலித் மோகன் சர்மா
C. மிர்சா ஹமீதுல்லா பிக்
D. ஜெயந்திலால் சோட்டா லால் ஷா😍
60. உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி யார்?
A. எம் பதஞ்சலி சாஸ்திரி
B. ஹரிலால் ஜே கனியா😎
C. எஸ் ஆர் தாஸ்
D சையது பசே அலி